Ako bezpečný je Danalock?

Danalock V3 je najbezpečnejší inteligentný zámok na trhu. Využíva šifrovanie AES 256 bit, najpokročilejšiu šifrovaciu metódu na prenos údajov. Samotný zámok používa TPM (Trusted Platform Module) čip na ukladanie šifrovacích kľúčov v hardvéri namiesto ukladania v softvéri. To znamená, že je prakticky nemožné preniknúť do vášho Danalocku alebo do Danalockového serveru.

Ako reštartujem svoj Danalock V3?

Najskôr musíte odstrániť zámok z aplikácie: Prihláste sa v aplikácii, stlačte ‘Menu’, a potom zvoľte ‘Vymazať zariadenie’.

Keď je zámok vymazaný zo zariadenia, stlačte tlačidlo v malom otvore na vrchu Danalocku desať-krát hrotom spinky na papier. Zámok by sa mal rozsvietiť na červeno, označujúc povel reštartovania. Počkajte päť sekúnd na potvrdenie povelu. Danalock sa reštartuje do továrenského nastavenia.

Ako zo svojich dverí Danalock odstránim?

Aby ste odtstránili Danalock V3 z vašich dverí, stlačte tlačidlo v otvore na základni zámku a potom otočte zámok jemne proti smeru hodinových ručičiek. Môžete použiť dlhý tenký predmet, ako napríklad stred guličkového pera, malý skrutkovač, alebo malý Imbusový kľúč. Keď zámok odstránite, základovú platňu z dverí odstránite odskrutkovaním dvoch skrutiek, ktoré ho prichytávajú k vložke.

Čo znamenajú LED signály?

LED svetlo na Danalocku indikuje stav niekoľkých operácií rozdielnymi farbami. V tabuľke nižšie si môžete prečítať, čo signály znamenajú.

 

 

LED režim Indikovaný stav
Neprerušované modré svetlo nasledované jedným zeleným bliknutím Kalibrácia zámku
Neprerušované červené svetlo Manuálne zamykanie/odomykanie keď zámok nie je nakalibrovaný
Neprerušované žlté svetlo Zámok sa úspešne zamkol
Neprerušované žlté svetlo nasledované jedným červeným bliknutím Zámok sa nezamkol
Neprerušované zelené svetlo Zámok sa úspešne odomkol
Neprerušované zelené svetlo nasledované jedným červeným bliknutím Zámok sa korektne neodomkol úspešne
Neprerušované biele svetlo trvajúce jednu sekundu Identifikácia zámku
Červené svetlo blikajúce každých päť minút Kritický stav batérie

Upozornenie: Vyššie LED signály budú upravené tak, aby sa zhodovali s tými v návode po naplánovanej aktualizácii firmvéru.

Je Danalock vodovzdorný?

Nie. Danalock bol navrhnutý na montáž zvnútra a ešte nebol skúšaný vo vlhkých alebo mokrých prostrediach. Použitie v týchto podmienkach sa neodporúča a zruší platnosť záruky.

Môžem používať starý kľúč?

Danalock sa inštaluje na špeciálne upravenú cylindrickú vložku. Kontaktujte našich partnerov ohľadom dodávky najvhodnejšej vložky. Zväčša je lepšie vymeniť aj kľúče. V určitých prípadoch môžu naši partneri vyrobiť novú cylindrickú vložku aj pre vaše existujúce kľúče.

Dá sa i-lock použiť so systémom viacbodového zamykania na bezpečnostných dverách?

i-lock sa dá použiť na bezpečnostných dverách so systémami viacbodového zamykania. Sila motora je dostatočná aj pre systémy viacbodového zamykania. Cylindrickú vložku vieme vyrobiť aj pre mechanizmy, ktoré vyžadujú rozetu – ozubené koliesko na mechanizme cylindrickej vložky.

Aké náradie potrebujem na inštaláciu i-locku?

i-lock je možné namontovať s bežným náradím ako je skrutkovač a dvoje kombinované kliešte. Ak je potrebné skrátiť koncový adaptér, môžete použiť dva páry klieští aby ste odlomili prebytočnú dĺžku.

Dodávka i-lock pozostáva z motorickej časti Danalock V3 a špeciálne upravenej cylindrickej vložky vyrobenej podľa rozmerov vašich dverí.

Uvidím na Danalocku či sú moje dvere zamknuté?

Keď ste pripojení k zámku cez Bluetooth, môžete sledovať stav zámku v aplikácii. Ak ste zámok nastavili do aplikácie Danabridge, môžete sledovať stav zámku kým ste pripojení na Internet.

Ako sa k zámku pripojím na diaľku?

Kým ste v dosahu Bluetooth, môžete zámok odomknúť pomocou aplikácie Danalock. Nastavením zámku do aplikácie Danabridge môžete monitorovať a ovládať zámok kdekoľvek kde máte pripojenie na Internet.

Môžem ovládať viac ako jeden Danalock?

Môžete pomocou aplikácie Danalock ovládať akokoľvek veľa zámkov chcete. Na hlavnej obrazovke aplikácie sa môžete posúvať na obrazovke doprava a doľava zobrazenie vašich zámkov a pridať nové zámky stlačením druhého tlačidla v dolnej časti obrazovky: tlačidlo “pridať zámok”.

Koľko ľudí môže otvárať moje dvere pomocu aplikácie Danalock?

Nie je limit pre počet užívateľov, ktorí môžu dostať oprávnenie na váš Danalock. Majiteľ zámku má prístup ku všetkým nastaveniam. Ostatní užívatelia majú trvalý alebo obmedzený prístup k otváraniu vašich dverí s možnosťou časového limitu kedy môže byť Danalock odomknutý. Oprávnenia pre jednotlivých užívateľov nastavuje majiteľ zámku.

Manuálne zamykanie nie je zobrazované v histórii.

Manuálne zamknutie alebo odomknutie sa v histórii nezobrazuje. Aktuálny stav aj po manuálnom zamknutí alebo odomknutí je možné vidieť na displeji v aplikácii ak ste v dosahu Bluetooth. Akcie vykonané pomocou aplikácie sú zobrazené v histórii.

Môj Danalock už má užívateľa

Prosím, kontaktujte support@danalock.com a poskytnite nasledujúce informácie: vaše užívateľské meno, doklad o nákupe a číslo MAC Danalocku (číslo MAC sa nachádza na vnútornej strane krytu batérie, ako je zobrazené nižšie). Je možné, že ste sa s týmto problémom stretli pri inštalácii zámku. Náš podporný tím potvrdí vlastníctvo zámku a zámok reštartuje.

Sedí Danalock na moje dvere?

Danalock bol vyrobený aby sedel na skoro väčšinu dverí z rôznych regiónov sveta. Bol zhotovený aby sedel na tri najbežnejšie typy: na oválne vložky, Euro vložky a zámky bez pružiny (dead bolt).

Danalock nesedí na povrchovo montované zámky alebo Mortisové vložky.

Na Slovensku sa používajú Euro vložky. Naši partneri vám dodajú vložku na mieru vyrobenú presne pre vaše dvere. Vzhľadom na to, že originálna univerzálna vložka Danalock nesedí 100% na všetky dvere používané na Slovensku dodávame v rámci riešenia i-lock kombináciu Danalock motorická časť a kaba cylindrická vložka experT.

Ako si nainštalujem i-lock?

Inštalácia i-locku je jednoduchá. V závislosti od typu vašich dverí, musíte buď nasadiť montážnu podložku na dvere a vymeniť vložku zámku vyrobenú na mieru pre vás. Inštaláciu i-lock vám zabezpečia aj naši partneri.

Ako spojím môj telefón s Danalock-om?

Danalock sa spája s telefónom pomocou Bluetooth. Z totho dôvodu musí byť Bluetooth na vašom telefóne zapnutý. Spojenie telónu s danalocko-om je jednoduché. V aplikácii Danalock stlačte ‘New Lock’ Pridať zámok v spodnej časti obrazovky a nasledujete inštrukcie. Sprievodca inštaláciou spolu s vami dokonči proces inštalácie a nastavenia zámku.

Ako si nainštalujem aplikáciu Danalock?

iOS zariadenia: V app store nájdite aplikáciu Danalock a nainštalujte ju. Nezabudnite povoliť aplikácii zasielanie notifikácií a prístup k vašej polohe!

Android zariadenia: V Google play store nájdite aplikáciu Danalock a nainštalujte ju. Nezabudnite povoliť aplikácii zasielanie notifikácií a prístup k vašej polohe!

Poškodí inštalácia i-lock moje dvere?

Riešenie i-lock je navrhnuté tak aby neprišlo k zásahu do dverí. Z tohto dôvodu neprichádza k trvalej zmene na dverách. Jediným zásahom do existujúcich dverí je výmena vložky, na ktorú sa uchytáva motorická časť s elektronikou. Ak chcete dvere uviesť do pôvodného stavu odinštalujete komponenty i-lock a vrátite pôvodnú vložku.

Ako si v Danalocku vymením batérie?

Výmena batérií v Danalocku V3 je jednoduchá. Najskôr odstráňte kryt batérií na spodku zámku. Potiahnutím dvoch čiernych stúh smerom dole batérie vyberiete. Vložte štyri nové CR123A batérie. Uistite sa, že batérie vkladáte pred čiernu stuhu a dávajte pozor na polaritu batérií. Po vložení nových batérií zložte čierne stuhy a znovu nasaďte kryt. Zámok má vaše nastavenia v pamäti. Nemusíte zámok reštartovať ani znovu nič načítať po výmene batérií.

Ako často mám vymieňať batérie?

Danalock používa štyri CR123A batérie. S novou súpravou batérií je priemerná výdrž pri bežnom používaní Danalock-u jeden rok. Ak je Danalock pripojený na bránu inteligentného domova alebo na Danabridge, výdrž sa skracuje. Ak máte zložitý viac bodový uzamykací systém na bezpečnostných dverách tak môže byť výdrž batérií kratšia z dôvodu väčšieho namáhania zámku, vždy to závisí od toho ako je navrhnutý uzamykací mechanizmus bezpečnostných dverí. Aplikácia Danalock vás upozorní keď bude čas vymeniť batérie.

Ako viem kedy je potrebné vymeniť batérie?

Stav batérií zámku je možné jednoducho zobraziť v aplikácií Danalock. Keď sú batérie slabé, aplikácia vás začne upozorňovať, aby bol zámok vždy pripravený odomknúť sa keď prídete domov. Upozorní vás približne tri mesiace pred tým, ako sa batérie vybijú.

Danalock sa nerozsvietil keď som aktivoval batérie

Ak sa váš zámok nerozsvieti po tom, čo ho zapnete, skúste nasledujúce riešenia:
• Uistite sa, že priehľadný plastový kryt z batérií bol úplne odstránený.
• Uistite sa, že batérie sú vložené správne a v správnej polarite.
• Uistite sa, či sú vložené batérie úplne nabité a vymeňte ich, ak je to potrebné.
Ak vám tieto inštrukcie problém nevyriešili, kontaktujte vášho predajcu.

Ako si reštartujem Danalock v aplikácii?

Aby ste si reštartovali Danalock cez aplikáciu Danalock, je potrebné postupovať ako pri vymazávaní zámku z vášho telefónu.
Keď ste prihlásení do aplikácie Danalock, nájdite zámok, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo “menu” v pravej dolnej časti obrazovky. Teraz stlačte tlačidlo “vymazať zámok” naľavo dole, označte pole “vymazať zámok” a stlačte “OK”.
Danalock je teraz pripravený na pridanie do novej kľúčenky.

Je môj telefón kompatibilný s aplikáciou Danalock?

Kompatibilné zariadenia so systémom iOS:
Aplikácia Danalock vyžaduje iOS 8.0 alebo novší. Aplikácia funguje na všetkých iPadoch.

Kompatibilné zariadenia so systémom Android:
Aplikácia Danalock je kompatibilná so všetkými novými telefónmi a tabletmi so systémom Android: Lollipop (5.1), Marshmallow (6.0.1) and Nougat (7.0).

Kitkat (4.4) nie je kompatibilný s Danalockom V3.

U Lollipopu sa môžu vyskytnúť meškania v Bluetoothovej komunikácii, ale je úplne funkčný.

Ak si kúpite nový smartfón, nemusíte si Danalock nastavovať znovu. Stačí si stiahnuť aplikáciu Danalock a prihlásiť sa vaším užívateľským profilom.

Čo ak sa mi smartfón vybije?

Ak sa vám telefón vybije, nebudete mať prístup ku Danalocku. Môžete si telefón nabiť, prihlásiť sa na iný telefón, alebo použiť normálny kľúč aby ste si odomkli dvere. Hostia ktorým ste dali prístup sa budú stále môcť spojiť s vašim zámkom.

Môžem ovládať Danalock inteligentnými hodinkami?

Pracujeme na tom. Koncom roku 2018 by mal Danalock podporovať všetky hlavné značky inteligentných hodiniek.

Ako postupovať ak stratím mobil?

V prípade straty mobilu sa stále môžte prihlásiť do vášho účtu na inom mobile. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame vykonať nasledovné úkony:
• Vymažte kompromitované zámky
• Zmeňte si heslo k vášmu účtu
• Kliknite na odhlásenie všetkých užívateľov “Log out all users” v hornom rohu na webovej stránke my.danalock.com
• Znovu zadajte vaše zámky
Touto procedúrou vygenerujete nové prístupové kódy pre všetky časti systému a zamedzíte prístupu všetkým okrem vás.

Heslo môžete obnoviť buď tak, že prejdete na prihlasovaciu obrazovku aplikácie Danalock a vyžiadate si obnovenie hesla stlačením tlačidla „Zabudnuté heslo“ a následných pokynov.

Tiež sa môžte prihlásiť cez webový prehliadač na my.danalock.com a kliknúť na “View profile” v rolovacom menu v pravom hornom rohu, ktorá sa objaví po kliknutí na vaše užívateľské meno. Zadajte nové heslo do polí zmena hesla “Change password” a potvrdiť heslo “Confirm password” a kliknite na uložiť “Save”. Vaše nové heslo je teraz uložené a môžete sa odhlásiť zo stránky my.danalock.com. Keď používate IFTTT, tak zmena hesla tiež zruší toto pripojenie.

Kde môžem stiahnuť aplikáciu Danalock?

Aplikácia Danalock App je k dispozícii pre iOS a Android a nájdete ju vyhľadávaním “Danalock” buď v App Store alebo Google Play.

Ako zmením nastavenia zámku?

Prihláste sa v aplikácii Danalock na vašom mobile. Ak máte inštalovaných viac zariadení Danalock, tak sa presuňte na zariadenie, ktorého nastavenia chcete zmeniť posúvaním do ľava alebo do prava. Kliknite na “Nastavenia” a vykonajte požadované zmeny a uložte ich. Zmeny nastavenia zámku môžete vykonávať len ak ste v dosahu Bluetooth.

Ako zmením meno na mojom zariadení Danalock?

Na zmenu mena vášho Danalocku navštívte https://my.danalock.com a prihláste sa do vášho účtu. Kliknite na zámky “Locks” na hornej lište. Tu môžete videiť zoznam zámkov, ktoré sú spojené s vašim účtom. Kliknite na meno zámku, ktoré chcete zmeniť. Toto vás prenesie na informačnú obrazovku pre tento zámok. Tu môžte dať zámku nové meno zmenou v poli Alias. Potom kliknite na uložiť “Save”.

Ako zresetujem heslo?

Heslo môžete obnoviť buď tak, že prejdete na prihlasovaciu obrazovku aplikácie Danalock a vyžiadate si obnovenie hesla stlačením tlačidla „Zabudnuté heslo“ a následných pokynov.

Tiež sa môžte prihlásiť cez webový prehliadač na my.danalock.com a kliknúť na “View profile” v rolovacom menu v pravom hornom rohu, ktorá sa objaví po kliknutí na vaše užívateľské meno. Zadajte nové heslo do polí zmena hesla “Change password” a potvrdiť heslo “Confirm password” a kliknite na uložiť “Save”. Vaše nové heslo je teraz uložené a môžete sa odhlásiť zo stránky my.danalock.com

Ako si zapnem/vypnem notifikácie?

Môžete si jednoducho nastaviť, či chcete byť notifikovaní o použití Danalocku iným užívateľom. V aplikácii sa nastavte na zámok, z ktorého chcete dostávať notifikácie o použití iným užívateľom. Kliknite na Užívatelia zámku “Lock users” na spodnej lište. Následne uvidíte zoznam užívateľov s prístupom na tento zámok. Po kliknutí na ikonu s perom môžete upravovať prístupové oprávnenia pre individuálnych užívateľov. Tu môžete potvrdiť alebo zrušiť notifikáciu Upozorni ma, keď tento užívateľ odomkne/zamkne tento zámok “Notify me when this user locks or unlocks this lock”. Následne uložte zmeny.

Ako vymažem zámok z mobilu?

Po prihlásení do aplikácie Danalock sa presuňte na zámok, ktorý chcete vymazať a kliknite na “Menu” v pravej časti spodnej lišty. Teraz kliknite na Vymazať zámok “Delete lock” v ľavej spodnej časti a potvrďte. Táto akcia sa nedá vrátiť späť.

Kde môžem vidieť históriu používania zariadenia?

Po prihlásení do aplikácie je po kliknutí na História “Activity Log” možné prezrieť všetky akcie vykonané na danom zariadení Danalock. V histórii sú ukladané záznamy o tom, kto odomkol alebo zamkol.

Momentálne nie je možné prezerať aktivity spojené s manuálnym zamknutím/odomknutím. Na implementovaní tejto funkcie sa pracuje. História v aplikácii Danalock neobsahuje záznamy o akciách vykonaných prostredníctvom rozhraní pre riešenia inteligentných domov. Na monitorovanie týchto aktivít použite aplikácie určené pre riešenia inteligentného domu.

Ako môžem použiť časovač zámku?

Časovač zámku zamkne vaše dvere automaticky po uplynutí stanoveného času od odomknutia. Môžte aktivovať túto funkciu v rámci nastavení zámku v aplikácii Danalock. Časové okno je možné nastaviť v rozmedzí piatich sekúnd a troch minút. Odporúčame používať túto funkciu ak máte dvere vybavené samozatváračom.

Ako môžem nastaviť a používať funkciu automatického odomykania?

Funkcia automatického odomykania používa GPS aby zistila, že sa vraciate domov a automaticky odomkne vaše dvere bez toho, aby ste museli otvárať aplikáciu Danalock.

Aplikácia Danalock má 500-metrový okruh pre domácu zónu na automatické odomknutie. Keď prídete do tejto zóny automatického odomknutia a ste približne 40–50 metrov od vášho zámku, tak váš mobil začne posielať príkaz na odomknutie. Táto akcia trvá štyri minúty; po tomto čase sa odosielanie príkazu na odomknutie automaticky vypne.

Keď aplikácia odomkne vaše dvere, tak sa už nebude znovu pokúšať o ich odomknutie až pokiaľ znovu neopustíte zónu automatického odomykania a nevrátite sa späť. Toto nastavenie má zabrániť nechcenému odomknutiu ak ste doma.

Nastavenie automatického odomykania:

• Uistite sa, že máte zapnuté GPS a stojíte v blízkosti vášho zariadenia Danalock.
• V aplikácii Danalock sa presuňte na zámok, ktorý chcete automaticky odomykať a kliknite na Nastavenia “Settings”.
• Presuňte sa až na okno Automatické odomykanie “Auto Unlock”, potvrďte potiahnutím do prava aktiváciu automatického odomykania “Auto Unlock” a kliknite na ďalší.
• GPS teraz lokalizuje vašu aktuálnu polohu a uloží ju ako polohu vášho zámku. Fialová zóna okolo vašej polohy bude vašou zónou automatického odomykania. Keď opustíte túto zónu a vrátite sa do nej späť, aplikácia Danalock začne vyhľadávať váš zámok a odomkne ho.
• Pod mapou si môžete vybrať či chcete, aby ste dostali hlásenie keď vstúpite do alebo opustíte zónu automatického odomykania.
• Pred skončením nezabudnite prejsť na poslednú kartu a stlačiť Uložiť moje nastavenia “Save my settings”.

Ako sa používa automatická kalibrácia?

Automatická kalibrácia na Danalocku je jednoduchá ako stlačenie tlačidla. Uistite sa, že Danalock je namotovaný správne a že vaše dvere sú otvorené. Otočte Danalockom manuálne až kým dvere nie sú v odomknutej pozícii. V aplikácii Danalock nájdite zámok, ktorý chcete kalibrovať a stlačte nastavenia “Settings”. Nájdite kartu automatickej kalibrácie a stlačte modré kalibračné tlačidlo. Danalock sa kalibruje automaticky. Pred skončením nezabudnite prejsť na poslednú kartu a stlačiť Uložiť moje nastavenia “Save my settings”.

Ako sa používa Twist Assist?

Funkcia Twist Assist vám pomôže uviesť palec vložky do záberu. Stačí otočiť Danalockom o niekoľko stupňov a motor prevezme otáčanie a odomkne dvere.
Ak chcete aktivovať Twist assist, nájdite váš zámok, ktorému chcete túto funkciu aktivivať, a stlačte tlačidlo Nastavenia “Settings”. Prejdite na kartu “Twist Assist” a stlačením aktivujte prepínač. Prejdite na poslednú kartu a uložte nastavenia: “Save my settings”.

Aby sa predišlo neúmyselnej aktivácii Twist Assist počas používania zámku, Danalock po aktivácii počká päť sekúnd pred reagovaním na rotáciu zámku.

Ako odstránim kľúče keď sa mi stratí telefón?

Ak stratíte váš telefón, stále sa môžete prihlásiť do vášho účtu na inom telefóne. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby ste si zmenili heslo, a tak predišli nepovolenému prístupu k vášmu zámku a k vaším osobným údajom zo strateného telefónu.

Aby ste odstránili kľúče bez vášho mobilu sa môžete buď prihlásiť do vášho účtu s iným telefónom a spravovať, kto má prístup ku zámkom, alebo sa môžete prihlásiť na stránku my.danalock.com a spravovať zámky cez Internetový prehliadač.
Po prihlásení sa do my.danalock.com, stlačte Zámky “Locks” na vrchnej lište. Budete vidieť zoznam všetkých zámkov, ku ktorým máte prístup. Môžete odstrániť zámok stlačením ikony odpadkového koša na pravej strane zámku. Kliknutím na meno zámku si zobrazíte podrobnosti o danom zámku. Tu môžete spravovať, kto má ku zámku prístup, presunutím sa na tretí rám, ktorý zobrazuje so zámkom spojené jednotky. Uvidíte zoznam užívateľov, ktorí majú k zámku prístup. Aby ste odstránili prístup hosťa, kliknite na tlačidlo napravo od užívateľského mena, ktoré sa následne spolu s ikonou zobrazia na červeno. Zmeny potvrdíte stalčením tlačidla Uložiť “Save” na pravo dole.

Môj Danalock sa neodomyká automaticky

Ak sa váš Danalock neodomyká keď prídete do zóny automatického odomykania, môžete overiť, či nenastal jeden z niekoľkých problémov:

Uistite sa, že v aplikácii Danalock je zapnutá funkcia automatického odomykania “Auto Unlock” a že pásmo automatického odomykania má správnu polohu. Ak automatické odomykanie ešte stále nefunguje, uistite sa, že má aplikácia Danalock všetky povolenia, ktoré potrebuje na vykonávanie svojej funkcie:

Zariadenia Android: Choďte do menu nastavení a otvorte správcu aplikácií. V zozname sa presuňte na aplikáciu Danalock a zvoľte ju. Uistite sa, že v karte s povoleniami je lokalizácia povolená. V karte s hláseniami by mali byť hlásenia povolené.

Zariadenia iOS: Choďte do nastavení a tam nájdite a otvorte nastavenia aplikácie Danalock. Tam uvidíte, aké povolenia má Danalock na vašom zariadení. Uistite sa, že určovanie polohy “Location” je povolené vždy “Always” a že všetky hlásenia sú povolené.

Ak automatické odomykanie stále nefunguje, majte na pamäti, že slabý signál na lokalizáciu môže ovplyvniť spoľahlivosť funkcií geofence. V niektorých prípadoch zapnutie Wi-Fi zlepší presnosť určenia polohy a spoľahlivosť funkcie automatického odomykania.

Stratil som Bluetooth spojenie

Ak sa váš telefón nedokáže pripojiť na váš zámok pomocou Bluetooth, skúste zatvoriť aplikáciu, vypnúť Bluetooth na vašom telefóne a znova ho zapnúť po desiatich sekundách. Znovu spustite aplikáciu a skúste sa pripojiť.
Ak sa vášmu telefónu stále nedarí pripojiť sa k zámku, skúste vypnúť Bluetooth a reštartovať telefón. Keď sa váš telefón znovu zapne, aktivujte Bluetooth a znovu spustite aplikáciu Danalock.

Aký je rozdiel medzi oprávnením vlastníka a hosťa?

Prístup k Danalocku sa dá rozdeliť do troch užívateľských skupín: vlastník, permanentní hostia a dočasní hostia.
Vy ste vlastník. Z bezpečnostných dôvodov môže mať Danalock iba jedného vlastníka. Ste jediný, kto môže zmeniť nastavenia zámku, pozvať ďalších užívateľov alebo zmeniť ich oprávnenia. Ostatní užívatelia vo vašom zámku zmeny vykonávať nemôžu a ani nemajú oprávnenie dávať prístup iným.

Aké typy oprávnení môžem uďeľovať?

Oprávnenia k Danalocku sa dajú rozdeliť do troch skupín: trvalé a dva druhy časového obmedzenia.

Užívatelia s trvalým prístupom môžu zamykať a odomykať bez časového obmedzenia. Nemajú oprávnenie zmeniť nastavenia zámku, pozvať alebo zmeniť prístup iných.

Užívatelia s časovým obmedzením dostanú prístup na dobu určenú vlastníkom buď v rámci určených dátumov zadaných majiteľom (administrátorom) zámku alebo aj s obmedzením prístupu na použitie len v rámci časových okien pre jednotlivé dni v týždni.

Ako pozvem nového užívateľa – hosťa?

Ak chcete pozvať nového užívateľa, nájdite v aplikácii zámok ku ktorému chcete aby mal hosť prístup a stlačte “užívatelia zámku”. Stlačte tlačidlo “pozvať hostí”. Teraz vyberte aký typ prístupu pozvaní hostia dostanú a ako im bude odoslaná pozvánka.

Hosťovský prístup sa dá rozdeliť na dve skupiny: trvalý a časovo obmedzený.

Hosť s trvalým prístupom môže zámok používať neobmedzene. Hosť s obmedzeným prístupom môže zámok používať len v rámci určeného času.

Keď si zvolíte typ prístupu pre vášho hosťa, musíte rozhodnúť, či chcete dostávať upozornenia keď hosť interaguje so zámkom a či povolíte hosťovi diaľkový prístup cez Danabridge.

Nakoniec musíte zvoliť spôsob akým bude hosť pozvaný. Ak váš hosť už má Danalockový účet, môžete ho pozvať priamo cez aplikáciu Danalock stlačením ikony Danalock naľavo dole na obrazovke. Stlačením ikony SMS v strede môžete odoslať pozvanie SMS správou. Ak stlačíte ikonu zdieľania vpravo dole, dostanete na výber iné spôsoby pozvania. Tie budú závisieť od aplikácii ktoré máte na telefóne nainštalované. Keď vyberiete spôsob pozvania, pozvanie bude automaticky odoslané.

Ako hosťovi odoberiem prístup?

Aby ste hosťa odstránili z vášho Danalocku, nájdite zámok, ku ktorému prístup hosťovi odoberáte, a stlačte tlačidlo Užívatelia zámku “Lock users”. Pod tlačidlom Pozvať užívateľa “Invite guest” uvidíte zoznam užívateľov s prístupom k vášmu Danalocku. Napravo od každého užívateľa uvidíte ikony ceruzky a odpadkového koša. Stlačte ikonu odpadkového koša a vymažte hosťa, ktorému chcete odobrať prístup.

Pozval som hosťa. Čo teraz?

Ak ste pozvali hosťa s Danalockovým užívateľským menom, užívateľ automaticky dostane prístup k vášmu zámku. Ak ste pozvali hosťa pomocou iného spôsobu komunikácie, napríklad SMS správou alebo inou komunikačnou aplikáciou, váš hosť dostane odkaz.

Po otvorení odkazu dostane váš hosť na výber sa buď prihlásiť na existujúci účet alebo si založiť nový. Po vykonaní jedného z možností bude prístup hosťa pripojený na zadaný účet a váš hosť sa bude môcť prihlásiť.
Ak váš hosť nemá nainštalovanú aplikáciu Danalock, v spodnej časti pozvánky sa nachádzajú odkazy. Aplikácia sa tiež dá nájsť vyhľadávaním “Danalock” v App Store alebo Google Play.

Keď váš hosť prijal pozvanie, budete vidieť užívateľské meno hosťa v zozname hostí po kliknutí na tlačilo Užívatelia zámku “Lock users” v aplikácii Danalock.

Môj hosť nemá smartfón. Môže dostať prístup do môjho domu?

Bez smartfónu váš hosť nebude môcť odomknúť Danalock pomocou bezdrôtového spojenia. Stále je však možné zámok odomknúť fyzickým kľúčom. Keď bude vydaný Danapad, bude možné zámok otvoriť zadaním PIN kódu.

Ak je váš Danalock spojený s Danabridge, môžete na diaľku pomocou Internetu hosťovi odomknúť dvere.

Ktoré systémy inteligentných domovov sú kompatibilné s Danalockom?

Danalock V3 je kompatibilný s protokolmi Z-Wave a Zigbee a aj s Apple HomeKit. Verzie Z-Wave a Zigbee sú kompatibilné so všetkými centrálami inteligentných domov ktoré podporujú tieto protokoly, vrátane SmartThings Hub, The Wink Hub, Vera, Fibaro Home Center, Zipato, etc.

Danalock je tiež možné pripojiť k väčšine centrál inteligentných domov s pripojením na Wi-Fi pomocou pripojenia Danalocku na Internet cez aplikáciu Danabridge.

Nie ste si istí? Kontaktujet našu podporu na adrese support@danalock.com a uistite sa, že si objednáte pre váš inteligentný domov správny zámok.

Dá sa Danalock používať s OpenHAB?

S Danalockovými verziami Zigbee a Z-wave je možné používať OpenHAB. Budete musieť spojiť OpenHAB s vašou centrálou inteligentného domova a ovládať Danalock pomocou centrály.

Dá sa Danalock používať s IFTTT?

Danalock je kompatibilný so službou IFTTT (If This Then That). Znamená to, že môžete používať Danalock na spustenie úkonov v iných aplikáciách alebo naprogramovať skoro akýkoľvek úkon, ktorý zámok aktivuje.

Aby ste mohli používať IFTTT s vašim Danalockom, zámok musí byť pripojený na Internet pomocou aplikácie Danabridge. Tiež sa musíte uistiť, že účet používaný s aplikáciou Danabridge má prístup k vášmu Danalocku. Po pripojená Danabridge na Internet jednoducho otvorte aplikáciu IFTTT a pripojte sa na Danabridge s vašimi užívateľskými informáciami.

Je Danalock kompatibilný s Apple HomeKit, Siri a Home app?

Áno, Danalock V3 Homekit je kompatibilná s Apple Homekit. Môžete dávať Siri hlasové povely alebo používať Home app na otváranie a zatváranie dverí.

Je Danalock kompatibilný s Amazon Echo?

Áno, Danalock je kompatibilný s Amazon Echo. Môžete tiež použiť službu IFTTT a spojiť s Danalockom Amazon Alexu.

Podporuje Danalock Airbnb?

Áno, aplikácia Danalock podporuje Airbnb. To znamená, že si môžete spojiť Danalock s izbou, ktorú prenajímate, bez toho, aby ste museli spravovať fyzické kľúče. Jednoducho spojte aplikáciu Danalock s vašim Airbnb účtom a priraďte váš prenajímaný priestor ku správnemu zámku.

Montážni partneri i-lock

Mesto Partner
BratislavaŠOTO s.r.o, Šancová 46; tel. 02 52 496 206; obchod@soto.sk
BratislavaSecuriLas, s.r.o; Galvaniho 7/C; tel. 02 4333 0140; info@securilas.com
BratislavaMaG Market spol. s r. o.; Sv. Vincenta 6; tel. 02 4363 8624; obchod@magmarket.sk